موتور توبولار 330Nm JOLLY مخصوص کرکره های بزرگ و صنعتی

تصویری برای این محصول وارد نشده است.

موتور توبولار 330Nm JOLLY مخصوص کرکره های بزرگ و صنعتی

مشخصات محصول

  • نام موتور توبولار: موتور توبولار 330Nm JOLLY مخصوص کرکره های بزرگ و صنعتی -

کاتالوگ برای دانلود موجود نیست