موتور توبولار 100Nm JOLLY مخصوص کرکره

تصویری برای این محصول وارد نشده است.

موتور توبولار 100Nm JOLLY مخصوص کرکره

مشخصات محصول

  • نام موتور توبولار: موتور توبولار 100Nm JOLLY مخصوص کرکره-

کاتالوگ برای دانلود موجود نیست