پروژه

شیشه گیوتینی تراس منزل مسکونی تبریز

@title
@title
@title

@title

@title

@title

شیشه گیوتینی تراس منزل مسکونی تبریز

مشخصات پروژه

  • نوع شیشه: شیشه سکوریت-
  • طرح شیشه: شفاف-
  • حالت شیشه: تخت-
  • مدل: ساده-
  • توضیحات:

    پروژه شیشه گیوتینی تراس منزل مسکونی واقع در تبریز می باشد که در شهریور ماه این پروژه به ابعاد 12 متر عرض در50/2متر ارتفاع شروع شد. خواسته کارفرمای محترم طبق فرموده ایشان سقف متحرک به همراه شیشه گیوتینی شرکت پیراژپویا بود که پس از تولید و مونتاژ این محصولات در مهرماه 98 پس از ارسال قطعات به تبریز طی دو روز کاری توسط پرسنل فنی شرکت پیراژپویا نصب و اجرا گردید.

    -
  • نام خدمات: شیشه گیوتینی تراس منزل مسکونی تبریز-
فرم درخواست مشاوره
کد امنیتی