مقاله ها
نام نویسنده:تیم فنی و مهندسی شرکت پیراژ پویا

ریموت و رسیور

ریموت و رسیور یک فرستنده و گیرنده رادیویی هستند که وقتی ریموت پالسی را روی فرکانس نسبی ارسال می کند رسیور آن را شناسایی و این عمل را با فرمان قطع یا وصل کردن پاسخ می دهد.

ریموت ها به صورت دستی و یا چند کاناله می باشندکه در ریموت های چند کاناله قابلیت باز و بسته کردن چند سقف متحرک که در کنار هم قرار دارند بصورت مجزا در اختیار کارفرما می گذارد.

@val3


تیم فنی و مهندسی شرکت پیراژ پویا


مقالات مرتبط