پروژه
@title
@title
@title

@title

@title

@title

سایبان کالسکه ای سید خندان

مشخصات پروژه

 • نام پروژه: سایبان کالسکه ای سید خندان-
 • تاریخ انجام: 94-
 • محل پروژه: سید خندان-
 • نوع پروژه: طراحی- اجرا-
 • فضای سازه: فضای خارجی-
 • مدت زمان اجرای پروژه:

  30

  روز
  -
فرم درخواست مشاوره
کد امنیتی