پروژه
@title
@title
@title

@title

@title

@title

سایبان فولکاست سعادت آباد

مشخصات پروژه

 • نام پروژه: سایبان فولکاست سعادت آباد-
 • تاریخ انجام: مرداد 98-
 • محل پروژه: تهران سعادت آباذ-
 • نوع پروژه: طراحی- اجرا-
 • نوع بهسازی: بازسازی-
 • نوع سوئیچ سایبان: ریموت کنترل-
 • کاربری فضا: مسکونی- اداری- تجاری- صنعتی-
 • مدت زمان اجرای پروژه:

  14

  روز
  -
فرم درخواست مشاوره
کد امنیتی