پروژه

سایبان دوطرفه متحرک دکتر پیروز

@title
@title
@title

@title

@title

@title

سایبان دوطرفه متحرک دکتر پیروز

مشخصات پروژه

 • نام پروژه: سایبان دوطرفه متحرک دکتر پیروز-
 • تاریخ انجام: بهمن 95-
 • محل پروژه: چهار باغ کرج-
 • نوع پروژه: طراحی- اجرا-
 • فضای سازه: فضای خارجی-
 • کاربری فضا: مسکونی-
 • مدت زمان اجرای پروژه:

  30

  روز
  -
فرم درخواست مشاوره
کد امنیتی