پروژه
@title
@title
@title

@title

@title

@title

سایبان متحرک دکتر مجیدی

مشخصات پروژه

 • نام پروژه: سایبان متحرک دکتر مجیدی-
 • تاریخ انجام: 93-
 • محل پروژه: نیاوران-
 • نوع پروژه: طراحی- اجرا-
 • فضای سازه: فضای خارجی-
 • کاربری فضا: مسکونی-
 • مدت زمان اجرای پروژه:

  30

  روز
  -
فرم درخواست مشاوره
کد امنیتی