پروژه
@title
@title

@title

@title

سایبان اتوماتیک پالیزی

مشخصات پروژه

  • نام پروژه: سایبان اتوماتیک پالیزی-
  • تاریخ انجام: اسفند 94-
  • محل پروژه: سهروردی شمالی. میدان پالیزی-
  • نوع پروژه: طراحی- اجرا-
  • فضای سازه: فضای خارجی-
  • کاربری فضا: تجاری-
فرم درخواست مشاوره
کد امنیتی