تیغه ایتالیایی با ارتفاع مفید 39mm | کرکره اتوماتیک

تصویری برای این محصول وارد نشده است.

تیغه ایتالیایی با ارتفاع مفید 39mm | کرکره اتوماتیک

مشخصات محصول

  • نام تیغه آلومینیومی: تیغه ایتالیایی با ارتفاع مفید 39mm | کرکره اتوماتیک-

کاتالوگ برای دانلود موجود نیست