تیغه صنعتی اکسترود دو جداره با ارتفاع مفید140mm | کرکره اتوماتیک

تصویری برای این محصول وارد نشده است.

تیغه صنعتی اکسترود دو جداره با ارتفاع مفید140mm | کرکره اتوماتیک

مشخصات محصول

  • نام تیغه آلومینیومی: تیغه صنعتی اکسترود دو جداره با ارتفاع مفید140mm | کرکره اتوماتیک-

کاتالوگ برای دانلود موجود نیست