تیغه با ارتفاع مفید 60mmاکسترود دو جداره | کرکره اتوماتیک

تصویری برای این محصول وارد نشده است.

تیغه با ارتفاع مفید 60mmاکسترود دو جداره | کرکره اتوماتیک

مشخصات محصول

  • نام تیغه آلومینیومی: تیغه با ارتفاع مفید 60mmاکسترود دو جداره | کرکره اتوماتیک-

کاتالوگ برای دانلود موجود نیست