SELECT YOUR LANGUAGE :
22668771
Info@decodarkoob.com
TransparentRoller Shutters
Over Head door Pirag Pooya
Roller Shutters Pirag Pooya
ارزش های قابل اعتماد پیراژ پویا باعث شد تا افتخار همکاری با بزرگترین نام ها در صنایع و ارگان های مختلف را داشته باشد.
پیراژ پویا کیفیت حقیقی و متفات را در اختیار مشتریان قرار می دهد. یک دهه کار مستمر و موفق در این زمینه از بارزترین شاخصه های مدیران و کارشناسان آن محسوب می شود. و به عنوان مشاور برای شما که بهترین هستید, محصولاتی در شان و در خور برترین ها فراهم نموده است.
دسته بندی محصولات
پیراژ پویا در سال 1380 فعالیت خود را در زمینه اتوماسیون ساختمانی آغاز کرد و طی مدت کوتاهی دامنه فعالیت خود را در سه استان گیلان، گلستان و مازندران به سرعت گسترش داد.

در مدت 3 سال این شرکت خود را به عنوان، شرکت پیشرو در این زمینه در شمال کشور معرفی کرد.

در سال 1383 مدیران این شرکت با پشتوانه عملکرد استوار و مطمئن و دانش فنی خود نام تجاری پیراژ پویا را در عرصه تجارت و رقابت به ثبت رساندند.

ارزش های قابل اعتماد پیراژ پویا باعث شد تا افتخار همکاری با بزرگترین نام ها در صنایع و ارگان های مختلف را داشته باشد.

پیراژ پویا کیفیت حقیقی و متفات را در اختیار مشتریان قرار می دهد. یک دهه کار مستمر و موفق در این زمینه از بارزترین شاخصه های مدیران و کارشناسان آن محسوب می شود. و به عنوان مشاور برای شما که بهترین هستید, محصولاتی در شان و در خور برترین ها فراهم نموده است.

مقالات
 • در این قسمت به زودی متن قرار می گیرد.

 • در این قسمت به زودی متن قرار می گیرد.

 • در این قسمت به زودی متن قرار می گیرد.

 • در این قسمت متنی وارد نشده است.

 • در این قسمت متنی وارد نشده است.

 • برخی از مشتریان شرکت پیراژ پویا:

پروژه های اجرا شده
 • نام پروژه :

  ایران خودرو

  سیستم :

  راهبند

 • نام پروژه :

  ایران خودرو

  سیستم :

  راهبند

 • نام پروژه :

  ایران خودرو

  سیستم :

  راهبند

 • نام پروژه :

  ایران خودرو

  سیستم :

  راهبند

 • نام پروژه :

  ایران خودرو

  سیستم :

  راهبند

 • نام پروژه :

  ایران خودرو

  سیستم :

  راهبند

 • نام پروژه :

  ایران خودرو

  سیستم :

  راهبند

 • نام پروژه :

  ایران خودرو

  سیستم :

  راهبند

 • نام پروژه :

  ایران خودرو

  سیستم :

  راهبند

 • نام پروژه :

  ایران خودرو

  سیستم :

  راهبند